Aj tento rok sme sa na Zboronce (čo znamenaná ZBOROvé viaNoCE) stretli po siedmykrát celý zbor. Vo vianočnej atmosfére ?? sme sa spolu navečerali, zahrali sa hry vonku a už tradične si deti pripravili divadelné vystúpenie. Tento rok sme dokonca zavolali aj našich rodičov, aby sme im ukázali čo všetko robíme a ako fungujeme. Poďakovali sme sa všetkým radcom, vodcom, rodičom a priateľom, vďaka ktorým sme mohli počas celého roka robiť zaujímavý program pre deti. ??
Pozrieť na Facebooku