Prečo skauting?


Skauting je príležitosť rozvíjať nielen seba, ale aj svoje okolie. Skauti a skautky sa snažia tvoriť lepší svet tým, že berú vlastný život do svojich rúk. Skautská výchova ctí predovšetkým tieto hodnoty: hrať fér, spolupracovať s ostatnými, byť ohľaduplný k okolitému prostrediu mať vzťah k prírode. Skauting všestranne pôsobí na rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí.

Hry s premysleným cieľom v mladšom veku a plnenie projektov a osobných výziev v staršom veku – to je príťažlivá cesta k osobnému rastu, samostatnosti, schopnosti presadiť sa, povedať si svoj názor, tímovo spolupracovať, schopnosť komunikovať, viesť skupinu ľudí a rozhodovať sa v krízových situáciách.

Povedali o skautingu


Naše aktivity


Čo naši skauti a skautky bežne podnikajú? Každý týždeň počas školského roka sa družiny (skupiny detí v približne rovnakom veku) stretávajú v klubovni na schôdzkach. Občas podniknú jednodňový výlet, niekoľkokrát do roka aj víkendovú výpravu. Všetci členovia zboru sa stretávajú na väčších podujatiach, napríklad na skautských Vianociach, kde pozývame aj rodičov, na oslavách sv Juraja – patróna skautov, alebo pri rozdávaní Betlehemského svetla. V letných mesiacoch by ste našich skautov a skautky určite našli na skautskom tábore!

Družinovky

pravidelné týždenné stretnutia

Každný týždeň sa stretávame na tzv. družinovkách, v našej klubovni. Družinovky sú vedené staršími skautmi či skautkami vo veku od 15 rokov, ktorí majú za sebou úspešne absolvovaný kurz vedenia družiny. Zvyčaje trvajú 1,5h a ich náplňov sú zábavné hry, hry na rozvoj osobnosti, schopností a zručností. Na kvalitu programu a bezpečnosť detí dohliadajú vedúci oddielu a zboru.

Výlety

celodenné dobrodružstvá v blízkom okolí

Aspoň každý druhý mesiac sa družina spolu s radcami a dospelými vedúcimi vyberie na výlet do blízkeho okolia, najmä do Malých Karpát, kde deti spoznávajú krásu prírody, majú možnosť otestovať si nadobudnuté zručnosti v praxi, prekonávajú sa a prehlbúju kamarátske vzťahy v družine.

Víkendovky

dobrodružstvá mimo klubovne

Približne 2-4x za rok, naši oddieloví vedúci a radcovia spoločne pripravia víkend plný programu pre členov oddielu. Zvyčajne sa tieto víkendovky konajú v chatách alebo na lúkach (v závislosti od ročného odbobia) na Západnom Slovensku a v Malých Karpatoch.

Tábory

to najlepšie zo skautského roka

Túto skúšku samostatnosti a vynaliezavosti si nenechá ujsť asi žiadny skaut či skautka. Letný stanový tábor je vyvrcholením programu skautského roka a pre deti je nesmiernym zážitkom a dobrodružstvom! Deti sú okrem programu zapojené aj do celého chodu tábora, ako je nakupovanie, varenie či upratovanie, a tak sa naplno stávajú jeho súčasťou, čo zážitok ešte viac umocňuje.

Zapojenie do komunity

pomoc druhým a rozvoj okolia

Participujeme aj na organizácii rôznych verejnoprospešných aktivít, MDD (lanovka), Šarkaniády a akcií pre deti i verejnosť. Sme tiež aktívni pri mimoriadnych situáciách: pri pandémii COVID–19 sme šili a distribuovali rúška či rozvážali letáky a obedy. Staráme aj o čistotu prírody zberom odpadkov pri kažej príležitosti. Vždy, keď nám to možnosti dovolia, sa snažíme byť nápomocní a aj takto napĺňať skautský zákon a sľub.

Ďalšie akcie

čo iné ešte podnikáme

Roznášanie Betlehemského Svetla – december

Zborové Vianoce – december

Zimný tábor na chate – január/február

Rozdávanie narcisov – apríl

Lanovka na MDD – jún