O čom je skauting

Nevšednosť, rozmanitosť a špecializácia – to je ponuka skautingu pre ľudí, ktorí chcú napredovať, pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaľovať a pre ľudí, ktorí hľadajú viac, ako im ponúka bežný život.

Výchova k osobnosti a formovanie hodnôt

Skauting je prepracovaný systém výchovy a sebavýchovy, ktorý ponúka pomoc rodičom pri výchove ich detí. Dnešné mladé deti zas oslovuje príťažlivými i nevšednými formami aktivít a činnosti, ktoré vychádzajú z moderných výchovných postupov. Našim programom reagujeme na potreby detí i súčasnej spoločnosti.

Hry s premysleným cieľom v mladšom veku a plnenie projektov a osobných výziev v staršom veku – to je príťažlivá cesta k osobnému rastu, samostatnosti, schopnosti presadiť sa, povedať si svoj názor, tímovo spolupracovať, schopnosť komunikovať, viesť skupinu ľudí a rozhodovať sa v krízových situáciách.

Zároveň poskytuje mladým ľuďom voľnosť, príležitosť spoznávať, čo v nich v skutočnosti je a čo dokážu – priestor pre kreativitu a vlastnú sebarealizáciu. Skauting je aj dobrodružstvo a kopec zábavy, partia vrstovníkov so spoločnými záujmami, s ktorými si vytvárajú dlhotrvajúce priateľstvá a vzájomne sa podporujú.

Naším cieľom je výchova všestranne rozvinutého občana pomôcť zlepšiť spoločnosť.

Naša vízia

V skautingu si mladí plnia svoje sny, učia sa nové a zaujímavé veci a nachádzajú si tu skvelých priateľov. Náš výchovný program im dáva šancu zdolať svoj prvý vrchol, vyniknúť, zažiť pocit úspechu a uznanie od druhých.

Chceme ukázať ľuďom, že schopný meniť svet k lepšiemu je každý z nás. Našim cieľom je ukázať, že človek je zodpovedný za svoj život, za svoje okolie – rodinu, komunitu, mesto, krajinu a ich stav. Tak ako je ľudstvo tvorené každým človekom, tak je každá zmena tvorená z veľkého množstva malých skutkov, ktoré dokáže uskutočňovať každý z nás.

Veríme, že mládež je najdôležitejším prvkom, ktorý bude vytvárať zajtrajší svet. Chceme do nej investovať svoje schopnosti a čas na to, aby si túto svoju schopnosť a zodpovednosť uvedomila.

Chceme prispievať k osobnému rastu seba a ľudí okolo nás a skvalitniť život všetkých, ktorí túto podporu príjmu. Prostredníctvom skautingu objavujú, čo môžu v živote dokázať. Uplatňujú tu svoje schopnosti, realizujú sa a zlepšujú v tom, v čom chcú byť dobrí.

Náš zaujímavý program stále láka nových a nových mladých ľudí, ktorí sa pripájajú k našej činnosti.

Dospelí sa zasa dobre cítia v mladom prostredí, kde môžu byť užitoční a pomáhať pri hodnotnej výchove ľudí.

Pre členstvo v skautingu v podstate neexistuje vekový limit. Prijímame všetkých ľudí bez akýchkoľvek rozdielov rasy, vyznania, pohlavia či veku – skauting je pre všetkých, ktorí chcú napredovať, pracovať na sebe, rozvíjať sa a žiť v skupine ľudí podobnej krvnej skupiny.

Skauting vychováva ľudí samostatných a zodpovedných, pripravených na život.

V dnešnej dobe patríme medzi najväčšie a najaktívnejšie organizácie pre mládež na Slovenskua aj na celom svete. Vo Vajnoroch funguje skauting s prerušeniami vyše 90 rokov.

Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale nájsť potešenie v tom, čo robíme.
Thomas Alva Edison

Základy skautingu

Skautský zákon

 1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
 2. Skaut je verný a oddaný.
 3. Skaut je osožný a pomáha iným.
 4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
 5. Skaut je zdvorilý.
 6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
 7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
 8. Skaut je veselej mysle.
 9. Skaut je sporivý a hospodárny.
 10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Skautské heslo

„Buď pripravený!“

Denný príkaz skautov

„Denne vykonaj aspoň jeden dobrý skutok!“

Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl:
– plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
– pomáhať v každom čase svojím blížnym,
– a dodržiavať skautský zákon.

Zákon vĺčat a včielok

Vĺča a včielka:

 1. hovorí pravdu,
 2. pomáha druhým,
 3. počúva,
 4. stará sa o prírodu,
 5. je priateľom (je priateľkou).

Heslo vĺčat a včielok

„Buď stále lepším (lepšou)!“

Sľub vĺčat a včielok

„Sľubujem, že sa vynasnažím dodržiavať zákon vĺčat (včielok) a byť stále lepším (lepšou).“

Symbolika

Skautská ľalia

Znak slovenských skautov zahŕňa ľaliu (1) i trojlístok v pozadí (2). Tri listy ľalie pripomínajú tri body skautského sľubu. Stredný list zdobí magnetická strelka kompasu (3), ktorá ukazuje správnu celoživotnú cestu priamo vpred. Myšlienku, že skaut sa nemá za žiadnych okolností odchýliť od cesty dobra, dopĺňajú i dva postranné listy ľalie, ktoré sa stáčajú svojimi koncami ku stredu znaku. To znamená, že odchýlka od správnej cesty nevedie dopredu, ale naspäť. Páska svornosti (4) obopínajúca ľaliu v strede je symbolom bratstva skautov celého sveta. Slovenskú ľaliu dopĺňa znak Slovenska – dvoj kríž (5) na trojvrší (6).

Skautský pozdrav

Skauti používajú tento pozdrav, keď pri stretnutí nemajú na hlave klobúk. Celá ruka je zdvihnutá do výšky ramena. Tri vyrovnané prsty pripomínajú tri body skautského sľubu a palec prekrývajúci malíček symbolizuje, že v skautingu silnejší ochraňuje slabšieho.