Betlehemské svetlo a koledovanie je tradíciou, ktorú dodržiavame vo Vajnoroch už nejeden rok. Na Štedrý deň doobeda sme po skupinkách rozniesli Betlehemské svetlo 55 rodinám vo Vajnoroch. Nechýbalo aj koledovanie v domácnostiach, ktoré spríjemnilo atmosféru a dodalo ducha Vianoc. Tento rok sa nám dokonca podarilo priniesť svetlo aj na Sakrakopec. Okrem rodín sme navštívili aj seniordomy v Rači a vo Vajnoroch. Celý deň sme zakončili polnočnou omšou, kde sme priniesli Betlehemské svetlo aj do kostola.


Pozrieť na Facebooku