Jedným zo základných princípov skautingu je aj vzťah k blížnemu, stále učíme deti ako pomáhať a byť stále lepším, avšak doležité je, aby sme aj my išli príkladom. A je tu jedna vec, ktorú ako deti robiť nemôžu, ale môžme ich k tomu do budúca inšpirovať a tým je DAROVANIE KRVI. Momentálne v čase karantény nemocnice pociťujú veľký deficit darcov, preto je v týchto časoch darcovstvo dôležitejšie než kedykoľvek predtým.
Na naše veľké potešenie, sme tam stretli aj jedného otecka z naších detí. Toľko radosti. Všetko v jeden deň. ?????
#budhrdina #darujkrv #zachraňuj #skautskasluzba #slovenskýskauting


Pozrieť na Facebooku