Koledovanie vo Vajnoroch


Pozývame všetky deti a mladých roznášať Betlehemské Svetlo a koledovať pre Dobrú Novinu. Na Štedrý deň v pondelok doobeda navštívime zapísané domy a rodiny. Deti, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania, si môžu stiahnuť kolednícky text na tejto stránke. Na ňom nájdu aj všetky potrebné informácie. Rodiny a domy, ktoré chcú, aby k nim koledníci prišli sa môžu zapísať na hárky vo vchode kostola, alebo vyplnia tento formulár do 4. adventnej nedele 23.12.2018.

Výťažok zo zbierky 24. ročníka Dobrej Noviny bude použitý na podporu rozvojových projektov v Ugande, Etiópii, Južnom Sudáne a Keni. Viac informácií o zbierke sa dozviete na nástenke v žobračke a v novinách Dobrej Noviny.