Služba je hodnota, ktorú si v skautingu osvojujeme od malička. Naši skauti každý deň vykonávajú svoju činnosť s myšlienkou na túto hodnotu.
Ďakujeme dnes, v deň dobrovoľníctva, všetkým našim radcov a vodcom, rodičom, kamarátom, susedom a podporovateľom, bez ktorích by sme nemohli fungovať! Poďakujte im aj vy
.
.
.
.
Ak ste sa ešte nezapojili do výzvy mládežníckych organizácií, pridajte sa na hlas.mladez.sk
Ďakujeme

Medzinárodný deň dobrovoľníctva je oslavou všetkých obetavých ľudí, ktorí venujú svoj voľný čas a ďalšie zdroje bez nároku na odmenu. Služba a vykonávanie dobrých skutkov je pre skautky a skautov prirodzenou súčasťou nášho pôsobenia. To však neznamená, že si za obetavú prácu s mládežou nezaslúžite uznanie. Ďakujeme všetkým dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom, ktorí venujú svoj čas Slovenskému skautingu!

Medzinárodný deň dobrovoľníctva a pocta skautskej službe – Slovenský skauting

Pozrieť na Facebooku