História skautingu vo Vajnoroch

Prvé družinovky nových družín

V septembri a októbri 2002 sa začali po odmlke stretávať nové družiny skautov a skautiek. Od tohto dátumu funguje skauting vo Vajnoroch bez prestávky.

September 2002

V roku 2007 sa odčlenili vajnorské oddiely od 51. zboru a vzniká novú skautský zbor s vlastnou právnou subjektivitou a s číslom 110, ktoré poznáme dodnes.

Január 2007