Aj my chceme, aby náš najbližší kus prírody zostal zachovaný ??????

Petícia za záchranu prírodnej rezervácie NPR Šúr – zabráňme ďalšej výstavbe.

My, nižšie podpísaní občania, nesúhlasíme s navrhovaným zámerom prípravy a výstavby rodinných domov v obci Chorvátsky Grob. Na základe preštudovania Zámeru máme za to, že navrhovaná činnosť významne negatívne ovplyvní kvalitu a pohodu života ľudí, ako aj životného prostr…
Pozrieť na Facebooku