Tábor Liptovská Anna 2018


Základné informácie

Prihlasovanie

Pri odchode na tábor je potrebné priniesť na stanicu vyplnenú a pospísanú prihlášku a prehlásenia:

Prihlasovanie na tábor je možné do 31.5.2018. Do tohto dátumu treba urobiť 2 veci:
– vyplniť ePrihlášku
– zaplatiť účastnícky poplatok (ideálne v hotovosti na družinovkách)
Cena tábora zostáva znížená iba pri splnení oboch krokov do 31. mája. Chceli by sme vás poprosiť o včasné kompletné prihlásenie, aby sme nemali starosti počas skúškového obdobia. Vyplnenie ePrihlášky je záväzné. Tlačená prihláška s podpisom spolu s potvrdeniami sa bude odovzdávať až na stanici pri odchode na tábor.

ePrihláška na tábor

Infobrožúra

Všetky dôležité informácie sme pre vás spísali do infobrožúry.

Kuchárska škola

Keďže na tábore pod velením kuchára varia a pripravujú stravu aj deti, pripravili sme súbor úloh, tzv. Kuchársku školu, ktorú by mali pred táborom splniť. Kuchárska škola má dve úrovne, starší (Horalci, Dikobrazi, Makrónky, vĺčatá), by mali mať splnenú aj ľahšiu aj ťažšiu úroveň, včielkam stačí prvý stupeň. Kto tak už urobil pred rokom, ďalšia prax mu len pomôže :).

Údaje k platbe

Účastnícky poplatok prosíme zaplatiť v hotovosti na družinovkách. V prípade, že tak urobiť nemôžete, účastnícky poplatok môžete poslať na náš nový zborový účet:

IBAN: SK15 8330 0000 0023 0141 7167

Správa: TÁBOR Meno Priezvisko

Tábor je finačne podporil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy cez Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.