Tábor Vavrišovo 2019


Základné informácie

Prihlasovanie

Pri odchode na tábor je potrebné priniesť na stanicu vyplnenú a podpísanú prihlášku a prehlásenia:

Prihlásiť sa na tábor je možné do 31. mája 2019. Do tohto dátumu treba urobiť 2 veci:

1. vyplniť ePrihášku

– POZOR: je potrebná vlaková preukážka (platná v čase tábora)
– vyplnenie ePrihlášky je záväzné

ePrihláška na tábor

2. zaplatiť účastnícky poplatok

– ideálne v hotovosti na družinovkách
– alebo na zborový účet:
IBAN: SK15 8330 0000 0023 0141 7167
Správa pre príjemcu: tábor2019 Meno Priezvisko

Ak je to aspoň trochu možné, posnažte sa prosím, aby sa vaše dieťa mohlo zúčastniť celého tábora.

Tlačená prihláška s podpisom, potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti, sa bude odovzdávať až na stanici pri odchode na tábor. Odovzdanie tlačenej a kompletne vyplnenej prihlášky spolu s potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti je povinné.

Kuchárska škola

Keďže sa na tábore varí pod velením kuchára a každý deň mu pomáha na to určená služba pozostávajúca z detí, na ktoré dohliadajú vždy dvaja roveri a kuchár, pripravili sme súbor úloh, tzv. Kuchársku školu, ktorú by mali pred táborom splniť. Kto tak už urobil pred rokom, ďalšia prax mu len pomôže :). Kuchárska škola má dve úrovne: Lentilky, Dikobrazi, Horalci a Vĺčatá by mali mať splnenú aj ľahšiu aj ťažšiu úroveň. Makrónkam stačí prvý stupeň.

Táborová infobrožúra

Spísali sme pre vás do detailov všetky potrebné informácie do tejto táborovej infobrožúry. Prosíme o pozorné prečítanie 🙂

Tábor finančne podporil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy cez Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity