Tábor 2022

25.7. – 5.8.

radcovia a rangeri 22.7. – 25.7.

Tábor Šuňava 2022


Základné informácie

Prihlasovanie

Prihlasovanie prebieha do 27. júna.

Prvým krokom k prihláseniu je vyplnenie online prihlášky. Pozor, tento rok opäť do online prihlášky vypĺňate VŠETKY údaje. Hneď po vyplnení sa na Vami uvedenú emailovú adresu automaticky odošle predvyplnená táborová prihláška a tlačivá pre zdravotnú dokumentáciu.

Online prihláška

Do 27.6. taktiež uhraďte táborový poplatok (čím skôr, tým lepšie). Až po uhradení poplatku je prihlásenie kompletné.
– na zborový účet
– alebo v hotovosti na družinovkách
IBAN: SK15 8330 0000 0023 0141 7167
Správa pre príjemcu: tabor2022 Meno Priezvisko

Ak je to aspoň trochu možné, posnažte sa prosím, aby sa vaše dieťa mohlo zúčastniť celého tábora.

Vytlačená prihláška s podpisom, potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti, sa bude odovzdávať až na stanici pri odchode na tábor. Odovzdanie týchto dokumentov je povinné.

Odchod na tábor

Pri odchode na tábor treba na stanicu priniesť vytlačenú prihlášku, spolu s potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti. Odovzdanie týchto troch kompletne vyplnených a podpísaných dokumentov je povinné, inak dieťa nebude pripustené na tábor.

Dokumenty ste dostali predvyplnené ako prílohu mailu po vyplnení elektronickej prihlášky. Email môžete vyhľadať pomocou predmetu [110zbor] Prihláška na skautský tábor 2022.

Ak potrebujete niektoré údaje zmeniť, prepíšte ich ručte, no informujte nás o tejto zmene prosím čím skôr aj emailom.

Táborová infobrožúra

Pripravili sme pre vás túto infobrožúru, v ktorej nájdete všetky užitočné informácie.

Kuchárska škola

Keďže sa na tábore varí pod velením kuchára a každý deň mu pomáha na to určená služba pozostávajúca z detí a vedúcich, pripravili sme súbor úloh, tzv. Kuchársku školu, ktorú by mali pred táborom splniť. Kto tak už urobil pred rokom, ďalšia prax mu len pomôže :). Kuchárska škola má dve úrovne: Vĺčatá a Včielky by mali mať splnený prvý stupeň, ostatné družiny aj druhý.

Tábor finančne podporil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy cez Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity