#TYZDENDOBROVOLNICTVA
Minulý víkend k nám počas týždňa dobrovoľníctva prišli dve partie super ľudí 🙂
☑️ Zamestnanci zo Slovenská sporiteľňa nám poriadne vyčistili záhradu a zbavili nás brečtanu zarastajúceho do stien a náletových burín. Za necelé tri hodiny odviedli parádnu robotu! ???
☑️ Študenti z CS Lewis Bilingual High School nám zase pomohli vymaľovať chodbu v našej klubovni a ponúkli sa, že prídu spraviť neskôr aj druhý náter! ?
Obom partiám patrí veľká vďaka! Veríme, že do projektu sa zapojíme ponukou dobrovoľníckych aktivít opäť aj o rok.
Povzbudzujeme aj ostatné skautské zbory, aby sa toho nebáli, dobrovoľníci nekúšu 🙂


Pozrieť na Facebooku