Vzdelávame našich vedúcich 🚀🚀
Včera sme absolvovali kurz Komunikácia a fundraising pre neziskovky, nevieme sa už dočkať kedy nové znalosti využijeme v praxi ♥️💪✍️ @dentaalux
#vzdelavanie #skautisk #110zbor


Pozrieť na Facebooku