Vzdelávame našich vedúcich ??
Včera sme absolvovali kurz Komunikácia a fundraising pre neziskovky, nevieme sa už dočkať kedy nové znalosti využijeme v praxi ♥️?✍️ @dentaalux
#vzdelavanie #skautisk #110zbor


Pozrieť na Facebooku