Petícia za záchranu prírodnej rezervácie NPR Šúr - zabráňme ďalšej výstavbe.

Aj my chceme, aby náš najbližší kus prírody zostal zachovaný 🌳🍀🕷🐝🐜💧

Petícia za záchranu prírodnej rezervácie NPR Šúr - zabráňme ďalšej výstavbe.
My, nižšie podpísaní občania, nesúhlasíme s navrhovaným zámerom prípravy a výstavby rodinných domov v obci Chorvátsky Grob. Na základe preštudovania Zámeru máme za to, že navrhovaná činnosť významne negatívne ovplyvní kvalitu a pohodu života ľudí, ako aj životného prostr...
Pozrieť na Facebooku