Milí rodičia a priatelia, po prvýkrát nás môžete podporiť pomocou 2% z Vašich daní. Keďže je to náš prvý rok využívania tejto možnosti podpory, 2% zbierame cez náš spriatelený 104. zbor Bratislava-Ružinov. Nižšie nájdete predvyplnený formulár Vyhlásenia o poukázaní 2%, ktorý sa odovzdáva na daňový úrad spolu s Potvrdením o zaplatení dane.

Budeme od Vás navyše (oproti štandardnému poukázaniu 2%) potrebovať kópiu/sken vyplneného Vyhlásenia o poukázaní 2%. Takisto potrebujeme, aby ste vo Vyhlásení nechali zašrktnutý súhlas so zverejnením svojho mena príjemcovi. Je to z toho dôvodu, že nie je nijaký spôsob, ako priradiť  jednotlivé príspevky k menám a teda 104. zbor nemá možnosť zistiť, aká suma z príspevkov patrí nám a preto potrebujeme takto vaše príspevky popárovať.

 

Podrobný postup poukázania 2% z dane

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a)  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
5. Zaškrtnite (označte X)) v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

6. Pošlite nám sken Vyhlásenia (krok navyše, aby sme mohli identifikovať vaše príspevky pre náš zbor).
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.