Tábor Šuňava 2022

Tábor 2022

25.7. – 5.8.

radcovia a rangeri 22.7. – 25.7.

Tábor Šuňava 2022


Základné informácie

Prihlasovanie

Prihlasovanie prebieha do 27. júna.

Prvým krokom k prihláseniu je vyplnenie online prihlášky. Pozor, tento rok opäť do online prihlášky vypĺňate VŠETKY údaje. Hneď po vyplnení sa na Vami uvedenú emailovú adresu automaticky odošle predvyplnená táborová prihláška a tlačivá pre zdravotnú dokumentáciu.

Online prihláška

Do 27.6. taktiež uhraďte táborový poplatok (čím skôr, tým lepšie). Až po uhradení poplatku je prihlásenie kompletné.
– na zborový účet
– alebo v hotovosti na družinovkách
IBAN: SK15 8330 0000 0023 0141 7167
Správa pre príjemcu: tabor2022 Meno Priezvisko

Ak je to aspoň trochu možné, posnažte sa prosím, aby sa vaše dieťa mohlo zúčastniť celého tábora.

Vytlačená prihláška s podpisom, potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti, sa bude odovzdávať až na stanici pri odchode na tábor. Odovzdanie týchto dokumentov je povinné.

Odchod na tábor

Pri odchode na tábor treba na stanicu priniesť vytlačenú prihlášku, spolu s potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti. Odovzdanie týchto troch kompletne vyplnených a podpísaných dokumentov je povinné, inak dieťa nebude pripustené na tábor.

Dokumenty ste dostali predvyplnené ako prílohu mailu po vyplnení elektronickej prihlášky. Email môžete vyhľadať pomocou predmetu [110zbor] Prihláška na skautský tábor 2022.

Ak potrebujete niektoré údaje zmeniť, prepíšte ich ručte, no informujte nás o tejto zmene prosím čím skôr aj emailom.

Táborová infobrožúra

Pripravili sme pre vás túto infobrožúru, v ktorej nájdete všetky užitočné informácie.

Kuchárska škola

Keďže sa na tábore varí pod velením kuchára a každý deň mu pomáha na to určená služba pozostávajúca z detí a vedúcich, pripravili sme súbor úloh, tzv. Kuchársku školu, ktorú by mali pred táborom splniť. Kto tak už urobil pred rokom, ďalšia prax mu len pomôže :). Kuchárska škola má dve úrovne: Vĺčatá a Včielky by mali mať splnený prvý stupeň, ostatné družiny aj druhý.

Tábor finančne podporil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy cez Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity


Ako darovať 2% z dane

Ako darovať 2% z dane

Venujte Vaše 2% z dane vajnorským skautom


Zamestnanec – daňové priznanie Vám robí zamestnávateľ:

 • Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov
 • Stiahnite si a vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%.
 • Údaje Zaplatená daň (kolónka č.12) aj dátum zaplatenia dane (č.14) vyplňte podľa tlačiva od zamestnávateľa (Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov). Zo zaplatenej dane vyrátajte 2% a vyplňte do kolónky č.13
 • Nezabudnite v spodnej časti doplniť aktuálny dátum a tlačivo podpísať
 • Obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa a Vyhlásenie o poukázaní 2%) doručte poštou či osobne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska v termíne do 30.4. Adresu Vášho daňového úradu nájdete na tomto linku.

Stianuť Vyhlásenie o poukázaní 2%

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami:

 • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane
 • Priamo v Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa (oddiel VIII alebo XII). Do daňového priznania je potrebné uviesťIČO: 005987210110, Právna forma: občianske združenie, Obchodné meno (názov): Slovenský skauting, 110. zbor Vajnory Bratislava, Sídlo: Pri mlyne 53, 83107 Bratislava
 • Daňové priznanie doručte klasicky poštou či osobne na daňový úrad podľa miesta bydliska. Adresu daňového úradu nájdete na tomto linku.
 • Bežne sa poukazujú 2%, v tlačive je aj možnosť pre 3% – len pre aktívnych dobrovoľníkov, ktorí odpracovali min. 40 hod pre organizáciu a majú od nej potvrdenie. Toto potvrdenie treba priložiť k daňovému priznaniu a tiež poslať na daňový úrad. Ak ste v našom zbore pomáhali dobrovoľnícky viac ako 40 hodín, vieme Vám vystaviť potvrdenie (napr. maľovanie klubovne, varenie, rozvoz na akcie a pod.).

Právnické osoby:

 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Do daňového priznania je potrebné uviesťIČO: 005987210110, Právna forma: občianske združenie, Obchodné meno (názov): Slovenský skauting, 110. zbor Vajnory Bratislava, Sídlo: Pri mlyne 53, 83107 Bratislava
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Zaškrtnite, že súhlasíte so zaslaním údajov, aby sme sa vám mohli poďakovať :). Zasiela sa obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma, NIE suma 2%.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad zvyčajne podľa Vášho sídla. Adresu nájdete na tomto linku. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


Ako sme sa mali na tábore – píše brat Dvojka

Buď pripravený - znie zlatý zákon za ťažkých časov. No ani pán Svojsík, ani pán Foglar by nikdy neuhádli, akým problémom bude musieť o sto rokov čeliť 110. zbor z Vajnor pri plánovaní a realizácii letného tábora. Najprv to začiatkom roka vyzeralo, že svet ako taký skončí, a teda sme sa ani neunúvali domýšľať detaily detských drám sprevádzajúcich bežný tábor. Neskôr sme ale dospeli k dohode od študovaných pánov hygienikov a poľnica nekompromisne rozhlásila medzi karanténou zlenivelými rovermi - tábor bude, čas chystať sa. Preto sa aj ku koncu júla skupinka najnedočkavejších vybrala na našu už označkovanú lúku pri Vavrišove stavať típí, kopať latríny a inštalovať kuchyňu (ktorá je najlepším priateľom mladého aktívneho človeka - skauta). A potom sa letné prázdniny prevalili cez zenit, prišiel prvý august, a čuduj sa svete - na lúke nás najprv bolo jedenásť, už nás je len šesťdesiat. Aj keď sa tomu dalo len ťažko uveriť, tábor sa skutočne začal.

Samozrejme, ako správni vedúci sme si neužívali stavanie tábora celé sami, ale dobrosrdečne sme nechali trochu roboty aj deckám. Popri zušľachťujúcich činnostiach typu stavania postelí a zatĺkania kolov sa deti dozvedeli, že je najvyšší čas ochočiť si svojho pokémona a zapojiť sa do Veľkého turnaja, ktorý sa má vraj konať už o týždeň! Veru tak, vážení, už na druhý deň sa po rozdelení do tímov a dávke teambuildingu mladí hrdinovia zoznámili so svojimi pokémonmi (pasujúcimi sa s parádnymi prevlekmi) a priučili sa princípom fair-play. V táborisku sme si postavili obrovský GYM (čítaj džem) a každý večer sme sa pri ňom oddávali veselému boju na život a na omráčenie medzi pokémonmi z rôznych tímov, takže nevinný divák mohol prihliadnuť bombastickým súbojom ikonických príšeriek z tímov Ohňa, Vody, Zeme, Vzduchu a Elektriny. Nuž také boli naše večery v objatí prírody.

Hneď v piatok sme však zistili, že sme minuli posledné peniaze na raňajkové pečivo, takže bol čas dať deťom zarábať pokeš vo Veľkej obchodovačke. Aby to ale nebolo jednoduché, zjavil sa Raketový tím (ktorý útočí rýchlosťou svetla), a toto notorické trio zloduchov aj bez pomoci diabolského doktora Eggmana okradlo deti o slušnú kôpku peňazí. Mladí tréneri sa však nevzdali a naša finančná situácia bola k večeru opäť stabilná.

Cez víkend tréneri nepoľavili a okrem zvyčajných súbojov pokémonov sme lovili veľkých a ťažkých pokémonov, nie nepripomínajúcich bizóny. Pro prebúraní bizónovej vrstvy sme prekonávali rekordy v ako športových, tak aj mentálnych výkonoch, a k tomu sme si ešte stihli vyrobiť nádherné personalizované tričká. Večery nám spestrili či už táborák plný neviazanej zábavy, alebo originálna relácia Piati proti piatim, ktorá opakovane dokázala, že mäsko s ryžou je cennejšie ako zlato.

V pondelok sme však deti prekabátili (aj keď si tak či onak museli privstať). Prekabátili sme ich doslova, keďže na celodenný výlet je vždy fajn zobrať si niečo nepremokavé a predpovede počasia pod Tatrami nie sú dvakrát spoľahlivé. Vyraziť (približne) za úsvitu, vrátiť sa pri západe Slnka - niet lepšej odmeny v živote skauta. Okrem prekrásnych výhľadov a chutného chlebíka sme na vrchu Slemä preskúmali trosky transportného lietadla, ktoré tam spadlo roku 1944, čo zanechalo patričný dojem. Hoci náš zostup bol tiež celkom drsný, našťastie žiadne dieťa v lese nehavarovalo a šťastlivo sme sa vrátili do táboriska v plnom počte.

Na druhý deň sa ale karta obrátila - kým my sme doposiaľ žmýkali sily z mládeže, teraz mládež žmýkala sily z nás. A ako sa do toho pustili! Celé doobedie sme my vedúci museli športovať, behať, skákať a prekonávať bláznivé rekordy. A kto odmietol, čakali ho kliky. Takto sme si na seba ušili vreco. Dostalo sa nám vlastnej medecíny. A ešte k tomu sme sa presvedčili, že naši zverenci raz budú vynikajúcimi vedúcimi.

V stredu sme sa vydali stopovať vzácnych pokémonov, ktorí sa vraj túlali okolo táboriska. Táto skutočná skúška skautskej praxe bola odmenená finálnymi prírastkami do nášho zoskupenia pokémonov. Potom ale vyšlo najavo, že diabolský doktor Eggman v spolupráci s Raketovým tímom otrávil všetkých pokémonov, čo sa prejavilo na ich znížených schopnostiach - mentálnych aj fyzických. Mladí tréneri sa teda museli pustiť do vyčerpávajúcej úlohy naučiť pokémonov opäť fungovať ako predtým. Po úspešnej drezúre sme sa začali chystať na tú dlho očakávanú udalosť - POKÉFEST. Noc bola tú noc akoby dvakrát taká dlhá, až natoľko som sa nevedel dočkať. Ale Slnko aj vychádza, a zrazu to bolo tu - girlandy, kostýmy, hry, zábava - POKÉFEST. A bol fest dobrý a plný pokémonov, ako sa patrí. Len jeden moment bol trochu napätejší - zničoho-nič sa zjavil Raketový tím, zarecitoval nejakú básničku a začal sa nám vyhrážať, že budeme ešte banovať. Ale kto by uprostred virvaru, ktorým je POKÉFEST, počúval takú bandu druhotriednych lotrov? Nebol čas zaoberať sa hrozbami, lebo poobede nastala najdôležitejšia udalosť tábora, zlatý klinec POKÉFESTU - tradičný Veľký turnaj. Bolo to náročných niekoľko hodín, avšak nuda nás obišla zďaleka. Turnaj mal niekoľko favoritov, a až do poslednej sekundy nebolo jasné, kto zvíťazí - avšak napokon, aj napriek ťažkostiam a prekážkam, dokázal Elektrický tím, že si zaslúžia prvenstvo, a bolo rozhodnuté. Sláva víťazom, česť porazeným - a cti teda bolo vo Veľkom turnaji neúrekom. Ako komentátor potvrdzujem, že každý jeden účastník, či už tréner alebo pokémon, dal do toho všetko a bojoval udatne.

Piatok bol, priznávam, trochu mätúci. Stavala sa pyramída, hoci sme nič nebudovali, plánovala sa stratégia proti Rakeťákom, hoci sme ich napokon zastrašili tak, že sa ani neukázali, a hlavne sa pripravoval slávostný táborák, čo bola taká makačka, že niektoré deti z toho boli zmätené - a aj zmetené - až celkom k zemi. Táborák sa však - zásluhou všetkých - konal v plnej sláve. Vystúpenia, scénky, gitarovanie, zábava, motivačné jedlo, vyhodnotenie hier, zaslúžené ocenenia skautom a skautkám - bola to, ako napokon vždy, nezabudnuteľná udalosť. Ale hoci aj posunutá, večierka príde napokon vždy, a spánok sme veru potrebovali. Ďalšie dva dni sme totiž strávili balením tábora, čo vôbec nebolo ani nudné, ani nezáživné. Do tejto čarovnej činnosti sa čestne zapojili aj tí najmenší, a aj napriek nejakej hnusobe, ktorá sa po tábore rozmohla a skolila spústu šikovných starších skautov, podarilo sa nám úspešne všetko naložiť na správne dopravné prostriedky a dotrmácať sa späť do Bratislavy.

Bolo to veru zvláštnych jedenásť nocí. Na chvíľu sme zabudli na COVID, telefóny, prijímačky, fádnu rutinu postkaranténnych domovov, a namiesto toho sme sa mocovali s neposlušnou poľnou kuchyňou, hustým dažďom, ktorý sa neraz vynoril takrečeno nad posteľou, hygienicky vyhovujúcimi, no stále na prevádzku náročnými latrínami, a fúrou iných čakaných aj nečakaných výziev, ktoré na druhom brehu od civilizácie striehnu na každom kroku. V tom, aký bol náš tábor nepravdepodobný, a predsa podarený, náročný, a predsa príjemný, obávaný, a aj tak dlho očakávaný, je pre mňa niečo surreálne. Už sa neviem dočkať na budúci rok.

~Brat Dvojka


Tábor Vavrišovo 2020

Tábor Vavrišovo 2020


Základné informácie

Prihlasovanie

Pri odchode na tábor na stanicu treba priniesť tlačenú prihlášku, potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti. Odovzdanie týchto troch kompletne vyplnených a podpísaných dokumentov je povinné, inak dieťa nebude pripustené na tábor (špeciálne nie v tomto roku).

Kto tak ešte neurobil, je potrebné zaplatiť účastnícky poplatok

– na zborový účet:
– alebo v hotovosti na družinovkách
IBAN: SK15 8330 0000 0023 0141 7167
Správa pre príjemcu: tabor2020 Meno Priezvisko

Prihlásiť sa na tábor je možné do 13. júna 2020. Do tohto dátumu treba urobiť 2 veci:

1. vyplniť ePrihášku

– POZOR: je potrebná vlaková preukážka (platná v čase tábora)
– vyplnenie ePrihlášky je záväzné

ePrihláška na tábor

2. zaplatiť účastnícky poplatok

– na zborový účet:
– alebo v hotovosti na družinovkách
IBAN: SK15 8330 0000 0023 0141 7167
Správa pre príjemcu: tabor2020 Meno Priezvisko

Ak je to aspoň trochu možné, posnažte sa prosím, aby sa vaše dieťa mohlo zúčastniť celého tábora.

Tlačená prihláška s podpisom, potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti, sa bude odovzdávať až na stanici pri odchode na tábor. Odovzdanie tlačenej a kompletne vyplnenej prihlášky spolu s potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti je povinné.

Kuchárska škola

Keďže sa na tábore varí pod velením kuchára a každý deň mu pomáha na to určená služba pozostávajúca z detí a vedúcich, pripravili sme súbor úloh, tzv. Kuchársku školu, ktorú by mali pred táborom splniť. Kto tak už urobil pred rokom, ďalšia prax mu len pomôže :). Kuchárska škola má dve úrovne: Vĺčatá a Včielky by mali mať splnený prvý stupeň, ostatné družiny aj druhý.

Táborová infobrožúra

Spísali sme pre vás do detailov všetky potrebné informácie do tejto táborovej infobrožúry. Prosíme o pozorné prečítanie 🙂

Tábor finančne podporil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy cez Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity


Boj proti koronavírusu a nude

Milý skaut, milá skautka,
držíš pred sebou zoznam úloh, ktoré Ťa budú sprevádzať nasledujúce dva týždne. Rozhodli sme sa tento program vytvoriť, aby sme ti pomohli tráviť tvoj voľný čas doma v bezpečí a zároveň, aby si sa nenudil/a. V každej vekovej kategórii bude udelená výhra najlepšiemu bojovníkovi/bojovníčke proti koronavírusu a nude. Na to, aby si sa ňou mohol/a stať, musíš splniť všetky povinné úlohy. Počet voliteľných úloh je na tebe, ale nezabudni, že ten, kto splní najviac úloh, vyhráva. Úlohy si kontroluješ sám/a na svoju vlastnú česť, veď už máš svoj vek.

Pri plnení úlohy sa odfoť (najlepšie so skautskou šatkou) a fotku pošli svojmu radcovi/radkyni alebo na mail korona@110zbor.sk.

Zoznam úloh nájdeš nižie. Vytlač si ho a splnené úlohy si vyčiarkni. Tento zoznam potom odovzdáš svojmu radcovi/rakyni, takže si to prosím znač poriadne. Tak hor sa do plnenia!

Ako sa mám chrániť

Najlepšie je sa chrániť samozrejme rúškom, ostať doma a pravidelne si umývať ruky. Neodporúča sa ani hromadné stretávanie s inými osobami a v prípade, že si bol/a v kontakte s osobou, ktorá sa len pred nedávnom vrátila zo zahraničia, odporúča sa ostať doma a pravidelne si kontrolovať teplotu.
Určite si pozri sériu videí od Úradu vlády Slovenskej republiky:


Tábor Vavrišovo 2019

Tábor Vavrišovo 2019


Základné informácie

Prihlasovanie

Pri odchode na tábor je potrebné priniesť na stanicu vyplnenú a podpísanú prihlášku a prehlásenia:

Prihlásiť sa na tábor je možné do 31. mája 2019. Do tohto dátumu treba urobiť 2 veci:

1. vyplniť ePrihášku

– POZOR: je potrebná vlaková preukážka (platná v čase tábora)
– vyplnenie ePrihlášky je záväzné

ePrihláška na tábor

2. zaplatiť účastnícky poplatok

– ideálne v hotovosti na družinovkách
– alebo na zborový účet:
IBAN: SK15 8330 0000 0023 0141 7167
Správa pre príjemcu: tábor2019 Meno Priezvisko

Ak je to aspoň trochu možné, posnažte sa prosím, aby sa vaše dieťa mohlo zúčastniť celého tábora.

Tlačená prihláška s podpisom, potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti, sa bude odovzdávať až na stanici pri odchode na tábor. Odovzdanie tlačenej a kompletne vyplnenej prihlášky spolu s potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti je povinné.

Kuchárska škola

Keďže sa na tábore varí pod velením kuchára a každý deň mu pomáha na to určená služba pozostávajúca z detí, na ktoré dohliadajú vždy dvaja roveri a kuchár, pripravili sme súbor úloh, tzv. Kuchársku školu, ktorú by mali pred táborom splniť. Kto tak už urobil pred rokom, ďalšia prax mu len pomôže :). Kuchárska škola má dve úrovne: Lentilky, Dikobrazi, Horalci a Vĺčatá by mali mať splnenú aj ľahšiu aj ťažšiu úroveň. Makrónkam stačí prvý stupeň.

Táborová infobrožúra

Spísali sme pre vás do detailov všetky potrebné informácie do tejto táborovej infobrožúry. Prosíme o pozorné prečítanie 🙂

Tábor finančne podporil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy cez Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity


Tábor Liptovská Anna 2018

Tábor Liptovská Anna 2018


Základné informácie

Prihlasovanie

Pri odchode na tábor je potrebné priniesť na stanicu vyplnenú a pospísanú prihlášku a prehlásenia:

Prihlasovanie na tábor je možné do 31.5.2018. Do tohto dátumu treba urobiť 2 veci:
– vyplniť ePrihlášku
– zaplatiť účastnícky poplatok (ideálne v hotovosti na družinovkách)
Cena tábora zostáva znížená iba pri splnení oboch krokov do 31. mája. Chceli by sme vás poprosiť o včasné kompletné prihlásenie, aby sme nemali starosti počas skúškového obdobia. Vyplnenie ePrihlášky je záväzné. Tlačená prihláška s podpisom spolu s potvrdeniami sa bude odovzdávať až na stanici pri odchode na tábor.

ePrihláška na tábor

Infobrožúra

Všetky dôležité informácie sme pre vás spísali do infobrožúry.

Kuchárska škola

Keďže na tábore pod velením kuchára varia a pripravujú stravu aj deti, pripravili sme súbor úloh, tzv. Kuchársku školu, ktorú by mali pred táborom splniť. Kuchárska škola má dve úrovne, starší (Horalci, Dikobrazi, Makrónky, vĺčatá), by mali mať splnenú aj ľahšiu aj ťažšiu úroveň, včielkam stačí prvý stupeň. Kto tak už urobil pred rokom, ďalšia prax mu len pomôže :).

Údaje k platbe

Účastnícky poplatok prosíme zaplatiť v hotovosti na družinovkách. V prípade, že tak urobiť nemôžete, účastnícky poplatok môžete poslať na náš nový zborový účet:

IBAN: SK15 8330 0000 0023 0141 7167

Správa: TÁBOR Meno Priezvisko

Tábor je finačne podporil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy cez Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.


2% z dane za rok 2018

Milí rodičia a priatelia, po prvýkrát nás môžete podporiť pomocou 2% z Vašich daní. Keďže je to náš prvý rok využívania tejto možnosti podpory, 2% zbierame cez náš spriatelený 104. zbor Bratislava-Ružinov. Nižšie nájdete predvyplnený formulár Vyhlásenia o poukázaní 2%, ktorý sa odovzdáva na daňový úrad spolu s Potvrdením o zaplatení dane.

Budeme od Vás navyše (oproti štandardnému poukázaniu 2%) potrebovať kópiu/sken vyplneného Vyhlásenia o poukázaní 2%. Takisto potrebujeme, aby ste vo Vyhlásení nechali zašrktnutý súhlas so zverejnením svojho mena príjemcovi. Je to z toho dôvodu, že nie je nijaký spôsob, ako priradiť  jednotlivé príspevky k menám a teda 104. zbor nemá možnosť zistiť, aká suma z príspevkov patrí nám a preto potrebujeme takto vaše príspevky popárovať.

 

Podrobný postup poukázania 2% z dane

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a)  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
5. Zaškrtnite (označte X)) v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

6. Pošlite nám sken Vyhlásenia (krok navyše, aby sme mohli identifikovať vaše príspevky pre náš zbor).
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Skautské adventné trhy vo Vajnoroch

Skautské adventné trhy 2. decembra 2017 od 14:30 do 19:00 v skautskej klubovni na Šaldovej 2

Pozývame všetkých zažiť pravú skautskú atmosféru a podporiť nás kúporu ručne robených vianočných ozdôb z prírodných materiálov alebou kúpou domácich sirupov.

Čo návštevníci u nás budú môcť:

- vyskúšať si základné skautské zručnosti,
- posedieť pri čaji, káve a koláčiku v našej čajovni
- spýtať sa nás o čom je skauting vo Vajnoroch
- dozvedieť sa o histórii skautingu vo Vajnoroch od miestnych oldskautov
- podporiť nás kúpou prírodných vianočných ozdôb či domácich sirupov
- zaspomínať si s nami na uplynulý rok počas prezentácie fotiek z množstva našich akcií

Sledujte udalosť na facebooku https://www.facebook.com/events/2090300311202661/

Podujatie je otvorené pre verejnosť.