Historky zo skautského snemu. Čo to vlastne je?

Na konci októbra sme mali tú česť byť súčasťou 19. skautského snemu v Ružomberku. Trval tri dni a stretli sa na ňom skoro dve stovky delegátov zo všetkých kútov Slovenska. Medzi nimi, za Vajnorských skautov, aj ja a Rado, a sprevádzala nás aj Betka ako pozorovateľka. Rado už zažil 3 snemy, pre mňa s Betkou to bol nový zážitok a zároveň aj úžasná skúsenosť.

Skautský snem sa koná raz za tri roky a volíme na ňom našich celoslovenských zástupcov - náčelníctvo. Tento rok bol o to dôležitejší, pretože náčelníctvo predložilo návrh na zmenu stanov, v ktorom presunuli veľkú časť svojich kompetencii na tajomníkov Ústredia slovenského skautingu (kanceláriu, ktorá nám napríklad poskytuje finančno-právnu pomoc). Táto zmena výrazne prispeje k pružnejšej a efektívnejšej činnosti našej organizácie. Preto nás potešilo, že sa nám návrh podarilo schváliť dvojtretinovou väčšinou, ktorá je potrebná pri všetkých zmenách stanov.

Počas snemu bolo udelených aj mnoho ocenení, okrem najvyššieho vyznamenania Rad strieborného vlka, sa za prínos pre skauting udeľovali aj Syrinx, Služba skautingu, Skautský čin a mnohé ďalšie. Skautská služba bola udelená skautom, ktorí pomáhali utečencom z Ukrajiny alebo počas pandémie covidu. Rad strieborného vlka bol udelený už v úvodný deň a nový nositeľ Bill to spolu s priateľmi patrične oslávil v reštaurácii, v ktorej sa večer po sneme zišlo okolo sto skautov. Atmosféra sa oživila, keď chalani vybrali gitary a začali spievať skautské pesničky, sprevádzané radostnými výkrikmi. Personál reštaurácie mal plné ruky práce, ale verím, že si na túto nezvyčajnú návštevu spomenú s úsmevom.

Bol to obrovský kontrast, keďže snem mal veľmi formálny priebeh: slávnostné otvorenie, kde sa spievala skautská hymna, rôzne príhovory, vrátane zástupcov z Česka a zo svetových skautských organizácií, návrhy, uznesenia, diskusné príspevky, faktické poznámky, mandátová, návrhová a volebná komisia… V mnohom sa to podobalo národnému parlamentu a museli sme si vopred dôkladne naštudovať rokovací poriadok, návrhy, aj kandidátov. Skauting týmto spôsobom pripravuje mladých ľudí k aktívnemu občianstvu.

Osobne som si uvedomil veľa vecí týkajúcich sa parlamentnej dynamiky. Napríklad, iba málo delegátov prišlo na snem perfektne nachystaných na predkladanie návrhov a vyjadrovanie sa v rozprave. S hrdosťou musím poznamenať, že Bratislavský kraj bol v tomto najlepší. Na druhú stranu, všeobecne panoval názor, že sme až príliš aktívni a preto nám vyšlo iba zopár iniciatív, ale určite to skúsime opäť o tri roky. Tiež som si všimol, akú silu môže mať vyjadrenie autority - často návrhy prešli alebo naopak neprešli iba kvôli dobrému príspevku v rozprave, obzvlášť ak ho predniesol nejaký známy skaut alebo skautka. Hoci nemám pochybnosti o tom, že každý delegát mal dobré úmysly, niekoľkokrát sme boli svedkami aj ich obmedzenej znalosti problematiky alebo rokovacieho poriadku, či dokonca nepriaznivých vzťahov kvôli rozdielnym názorom - a to si myslím, že skauti majú väčšinou celkom podobné pohľady na svet. Niet divu, že v národnom parlamente, ktorý je odbornostne a názorovo pestrejší a kde je dopad rozhodnutí oveľa dôležitejší, sú emócie hodne viac vybičované.

Skautský snem ale skončil na pozitívnejšiu nôtu. Po tom, čo sme schválili pár menších zmien a strategický plán do roku 2030, sme mali živé diskusie s kandidátmi do náčelníctva, revíznej a zmierovacej rady. Riaditeľka Ústredia, skautským menom Reti, ich humorne konfrontovala, neraz so štipľavými témami, a týmto spôsobom sme sa dozvedeli viac o ich skúsenostiach a plánoch. Potom prebehli tajné voľby a za náčelníka sme si zvolili Mariána Leza, známeho pod prezývkou Mafián, zo 61. zboru Modrý oblak Pezinok.

Po slávnostnom ukončení snemu sme sa vydali na cestu domov plní dojmov. Pre nás, vajnorských skautov, bol snem skvelý spôsob, ako sa lepšie zoznámiť s celoslovenskou skautskou komunitou, začleniť sa do procesov a naučili sme sa mnoho nových vecí. Prešlo veľa dôležitých zmien a verím, že sa to odrazí aj na lepšej činnosti skautov na Slovensku.

-- píše skaut Janči


Skautský tábor 2023 - Narnia

Všetko to začalo v nedeľné ráno, keď pokojnú prázdninovú rutinu narušil dážď s vetrom. Padal na vyschnutú Bratislavu a viacerí si snáď vzdychli, že ako je dobre. Na stanici sa zišlo celé spektrum ľudí, ktorí unikali pred touto apokalypsou. Kvapky poháňali vlak vpred, a tak isto aj naše myšlienky o výstrahách zlého počasia od SHMÚ. Tieto nepríjemné myšlienky nás sprevádzali až do táboriska. Zatiaľ, čo len tí najostrieľanejší z nás ostali bojovať so slzami neba, zvyšok sme boli pre istotu presmerovaní rovno do kultúrneho domu v Bukovine, kde sme len neľahko prežili nedočkavé otázky mladých nováčikov, ktorí si ešte nevyskúšali skutočnú latrínu. Žiaľ tento luxus im kultúrny dom neponúkal.

Druhý deň sme sa už do roboty pustili všetci, a človek sa ani nenazdal a tábor sa nám vykresloval pred očami. Keď mal každý kde spať, deti si našli dočasný domov aj v jednom z klanov domáceho obyvateľstva. Hlavy rodín im rovno vysvetlili, že pod nadvládou kráľovnej Alviany nemôžu prosperovať a preto ju bude treba zvrhnúť. Tým začal zákerný boj. Ďalší deň začal v znamení tréningu a testovania schopností mladých obyvateľov. Nešlo len o narábanie s lukom, ale dôležité bolo orientovanie sa, znalosť byliniek, či stavanie úkrytov. Súčasťou plánu bolo najprv sa kráľovnej zapáčiť a až potom ju zvrhnúť, preto sa všetci pred západom slnka zúčastnili hier na kráľovninu oslavu. Mladí športovci proti sebe súperili a stávkovali v rôznych disciplínach.

Brieždenie prinieslo nové obzory, skauti posmelení pomocou miestnemu farmárovi rozbehli kampaň a bez vedomia kráľovnej si plánovali zvoliť nového vodcu Narnie. Ale deň sa končí a vo vzduchu cítíť strach. Povolaní kráľovnou sa obyvatelia musia vydať v najtmavšej hodine noci na náročnú cestu. Kráľovná totiž odhalila tajný odboj a chce poddaných zastrašiť. Až ráno občania zistia, že uniesla Ortanga, hlavného povstalca z rodu obrov a uväznila ho. Jediná možnosť oslobodenia je boj so sirénami v nebezpečných vodách. Sirény nedokázali zastaviť tak nebojácnych bojovníkov.

Bezradní ako poraziť kráľovnú sme sa vydali na dvojdňovú výpravu za Aslanom, po ceste sme v dedine zozbierali vzácne dary. Aslana sme síce nestretli, ale zanechal nám radu, ako poraziť kráľovnú. Zároveň sme sa namočili v Liptovskej Mare nad zatopenými dedinami v jej hlbinách. Po návrate si boľavé nohy žiadali oddych, a celý tábor zíval prázdnotou, keď sa všetci potrebovali zregenerovať. Ale telo skauta si nežiada nič iné, ako nové a nové aktivity a pohyb, preto sa po nedlhom čase plnili bobríci a nezabudli sme ani na zborový baseball.

Kráľovnej sme zobrali ochranný amulet a tým sme ju porazili, ale po zmene režimu máme na rukách padnutú ekonomiku a začínajúce nepokoje. Bolo treba začať šetriť, predávať draho, kupovať lacno, zbierať cenné poklady pre svoju rodinu a pripraviť sa na boj. Lebo každý rod chcel ukázať svoju nadradenosť. Nikto nevie, kde takáto nenávisť začala, jedine kráľovná mohla zasiať zrnko toľkej zloby medzi mierumilovníkov. Aj tak bolo treba spolupracovať, lebo bolo treba pripravovať táborák. Tvrdá práca vypláca sa, veľa raždia, veľa dreva. Až s plnými zásobami mohli začať spory. Bolo počuť plač, aj krik, ale v spravodlivom súboji môže byť len jeden víťaz. Len jeden rod mohol priniesť pokoj naspäť do tohto sveta. Nakoniec aj ostatní boli pokorní natoľko, aby im vzdali česť, lebo bojovali hrdo až dokonca a zvíťazili pravdivo. A prišiel čas oslavovať! Táborákové spevy bolo počuť doďaleka, a aj keď viacerím klipkali oči od únavy, smiech oživoval a budil v nich náladu. Naplnení skautskými tradíciami sme sa odobrali do postelí s predzvesťou náročných dní.

Slnko nás budilo a volalo do nového dňa, v ktorom nás čakalo balenie tábora. Bolo smutné sledovať dvanásťdňový domov, ako sa búra pred našimi očami a mizne. Čo s ním nemizlo boli zážitky a spomienky, ktoré zostanú v pamäti. Keď spadla posledná latrína a poľná kuchyňa nemala maticu na matici, začalo sa lúčenie so skalami, s potokom, ktorý nás tak často zohrieval svojim ľadovým objatím a s prírodou, ktorá nás mohla aspoň na tú chvíľu pohostiť. Vlak opäť iba zatrúbil, a celé sa to zdalo ako sen v horúčke, veď zase sme sa ocitli v náručí svojich rodičov.

~ Zorka


Lov na Ohnivé Pelikány

Minulý víkend sme otvorili skautský rok. Aj s vĺčatami sme sa odviezli do Rače a prešli sa na Severku. Už na autobusovej zastávke sme sa obrnili nezvyčajnými zbraňami na lov ohnivých pelikánov. Trasa bola vopred označená pelikánským perím, teda krepovým papierom, ale naši lovci museli podľa listov označených stromov zistiť, ktoré odbočky sú falošné a ktoré správne. Keď sme dorazili na lúku, po kratšom oddychu bol zahájený lov na pelikány rôznych farieb. Hru jednoznačne vyhral tretí tím a tým potvrdil pravidlo, že "poslední budú prví". Potom sme sa najedli a v slávnostnom rituáli spálili origami vtáčikov s neúspechmi z bývaleho roka a tým vykročili s čistým štítom do toho nového. Každý si z výletu odniesol aj malú vysačku s červeným vtáčikom, ktorého si môže pripnúť na skautskú košeľu. Takto sme pekným spôsobom deckám predstavili nové meno zboru - Ohnivé Pelikány.

Kým sa vlčiatsky oddiel vrátil domov, my starší a rangeri sme sa vybrali do Svätého Jura. Cestou sme sa zabavili plnením nezvyčajných úloh aj keď žiadnému tímu sa nepodarilo odfotiť s vlakovým sprievodcom. V Svätom Jure sme bojovali v tme o vlajky osvietený iba fosforovými náramkami. Nakoniec sme prenocovali na hrade Biely Kameň a tým sme si začali plniť skautský NOX. Zaspávali sme pod holým nebom, so spevom a zvukom ukulele v ušiach.

PS: Prečítajte si viac o skautskom NOXe - voľnom programovom module


Tábor Prosiek 2023

Tábor 2023

6.8. – 17.8.

radcovia a rangeri 3.8. – 6.8. predvoj

Tábor Prosiek 2023


Základné informácie

Prihlasovanie

Prihlasovanie prebieha do 25. júna.

Prvým krokom k prihláseniu je vyplnenie online prihlášky. Pozor, tento rok opäť do online prihlášky vypĺňate VŠETKY údaje. Hneď po vyplnení sa na Vami uvedenú emailovú adresu automaticky odošle predvyplnená táborová prihláška a tlačivá pre zdravotnú dokumentáciu.

Online prihláška

Do 25.6. taktiež uhraďte táborový poplatok (čím skôr, tým lepšie). Až po uhradení poplatku je prihlásenie kompletné.
– na zborový účet
– alebo v hotovosti na družinovkách
IBAN: SK15 8330 0000 0023 0141 7167
Správa pre príjemcu: tabor2023 Meno Priezvisko

Ak je to aspoň trochu možné, posnažte sa prosím, aby sa vaše dieťa mohlo zúčastniť celého tábora.

Vytlačená prihláška s podpisom, potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti, sa bude odovzdávať až na stanici pri odchode na tábor. Odovzdanie týchto dokumentov je povinné.

Odchod na tábor

Pri odchode na tábor treba na stanicu priniesť vytlačenú prihlášku, spolu s potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti. Odovzdanie týchto troch kompletne vyplnených a podpísaných dokumentov je povinné, inak dieťa nebude pripustené na tábor.

Dokumenty ste dostali predvyplnené ako prílohu mailu po vyplnení elektronickej prihlášky. Email môžete vyhľadať pomocou predmetu [110zbor] Prihláška na skautský tábor 2023.

Ak potrebujete niektoré údaje zmeniť, prepíšte ich ručte, no informujte nás o tejto zmene prosím čím skôr aj emailom.

Táborová infobrožúra

Tu si už môžete stiahnuť aktualizovanú infobrožúru, v ktorej nájdete všetky dôležité informácie.

Kuchárska škola

Keďže sa na tábore varí pod velením kuchára a každý deň mu pomáha na to určená služba pozostávajúca z detí a vedúcich, pripravili sme súbor úloh, tzv. Kuchársku školu, ktorú by mali pred táborom splniť. Kto tak už urobil pred rokom, ďalšia prax mu len pomôže :). Kuchárska škola má dve úrovne: Vĺčatá a Včielky by mali mať splnený prvý stupeň, ostatné družiny aj druhý.

Tábor finančne podporil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy cez Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity


Tábor Šuňava 2022

Tábor 2022

25.7. – 5.8.

radcovia a rangeri 22.7. – 25.7.

Tábor Šuňava 2022


Základné informácie

Prihlasovanie

Prihlasovanie prebieha do 27. júna.

Prvým krokom k prihláseniu je vyplnenie online prihlášky. Pozor, tento rok opäť do online prihlášky vypĺňate VŠETKY údaje. Hneď po vyplnení sa na Vami uvedenú emailovú adresu automaticky odošle predvyplnená táborová prihláška a tlačivá pre zdravotnú dokumentáciu.

Online prihláška

Do 27.6. taktiež uhraďte táborový poplatok (čím skôr, tým lepšie). Až po uhradení poplatku je prihlásenie kompletné.
– na zborový účet
– alebo v hotovosti na družinovkách
IBAN: SK15 8330 0000 0023 0141 7167
Správa pre príjemcu: tabor2022 Meno Priezvisko

Ak je to aspoň trochu možné, posnažte sa prosím, aby sa vaše dieťa mohlo zúčastniť celého tábora.

Vytlačená prihláška s podpisom, potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti, sa bude odovzdávať až na stanici pri odchode na tábor. Odovzdanie týchto dokumentov je povinné.

Odchod na tábor

Pri odchode na tábor treba na stanicu priniesť vytlačenú prihlášku, spolu s potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti. Odovzdanie týchto troch kompletne vyplnených a podpísaných dokumentov je povinné, inak dieťa nebude pripustené na tábor.

Dokumenty ste dostali predvyplnené ako prílohu mailu po vyplnení elektronickej prihlášky. Email môžete vyhľadať pomocou predmetu [110zbor] Prihláška na skautský tábor 2022.

Ak potrebujete niektoré údaje zmeniť, prepíšte ich ručte, no informujte nás o tejto zmene prosím čím skôr aj emailom.

Táborová infobrožúra

Pripravili sme pre vás túto infobrožúru, v ktorej nájdete všetky užitočné informácie.

Kuchárska škola

Keďže sa na tábore varí pod velením kuchára a každý deň mu pomáha na to určená služba pozostávajúca z detí a vedúcich, pripravili sme súbor úloh, tzv. Kuchársku školu, ktorú by mali pred táborom splniť. Kto tak už urobil pred rokom, ďalšia prax mu len pomôže :). Kuchárska škola má dve úrovne: Vĺčatá a Včielky by mali mať splnený prvý stupeň, ostatné družiny aj druhý.

Tábor finančne podporil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy cez Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity


Ako darovať 2% z dane

Ako darovať 2% z dane

Venujte Vaše 2% z dane vajnorským skautom


Zamestnanec – daňové priznanie Vám robí zamestnávateľ:

 • Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov
 • Stiahnite si a vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%.
 • Údaje Zaplatená daň (kolónka č.12) aj dátum zaplatenia dane (č.14) vyplňte podľa tlačiva od zamestnávateľa (Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov). Zo zaplatenej dane vyrátajte 2% a vyplňte do kolónky č.13
 • Nezabudnite v spodnej časti doplniť aktuálny dátum a tlačivo podpísať
 • Obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa a Vyhlásenie o poukázaní 2%) doručte poštou či osobne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska v termíne do 30.4. Adresu Vášho daňového úradu nájdete na tomto linku.

V prípade, že ste za uplynulý rok odrobili v súčte aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, môžete darovať až 3%. Ak ste dobrovoľníčili pre náš zbor, vieme vám vystaviť potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu. 3% nám však môžete darovať aj ak máte potvrdenie od inej organizácie.

Stianuť Vyhlásenie o poukázaní 2%

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami:

 • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane
 • Priamo v Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa (oddiel VIII alebo XII). Do daňového priznania je potrebné uviesťIČO: 005987210110, Právna forma: občianske združenie, Obchodné meno (názov): Slovenský skauting, 110. zbor Vajnory Bratislava, Sídlo: Pri mlyne 53, 83107 Bratislava
 • Daňové priznanie doručte klasicky poštou či osobne na daňový úrad podľa miesta bydliska. Adresu daňového úradu nájdete na tomto linku.
 • V prípade, že ste za uplynulý rok odrobili v súčte aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, môžete darovať až 3%. Ak ste dobrovoľníčili pre náš zbor, vieme vám vystaviť potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu. 3% nám však môžete darovať aj ak máte potvrdenie od inej organizácie.

Právnické osoby:

 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Do daňového priznania je potrebné uviesťIČO: 005987210110, Právna forma: občianske združenie, Obchodné meno (názov): Slovenský skauting, 110. zbor Vajnory Bratislava, Sídlo: Pri mlyne 53, 83107 Bratislava
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Zaškrtnite, že súhlasíte so zaslaním údajov, aby sme sa vám mohli poďakovať :). Zasiela sa obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma, NIE suma 2%.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad zvyčajne podľa Vášho sídla. Adresu nájdete na tomto linku. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


Ako sme sa mali na tábore – píše brat Dvojka

Buď pripravený - znie zlatý zákon za ťažkých časov. No ani pán Svojsík, ani pán Foglar by nikdy neuhádli, akým problémom bude musieť o sto rokov čeliť 110. zbor z Vajnor pri plánovaní a realizácii letného tábora. Najprv to začiatkom roka vyzeralo, že svet ako taký skončí, a teda sme sa ani neunúvali domýšľať detaily detských drám sprevádzajúcich bežný tábor. Neskôr sme ale dospeli k dohode od študovaných pánov hygienikov a poľnica nekompromisne rozhlásila medzi karanténou zlenivelými rovermi - tábor bude, čas chystať sa. Preto sa aj ku koncu júla skupinka najnedočkavejších vybrala na našu už označkovanú lúku pri Vavrišove stavať típí, kopať latríny a inštalovať kuchyňu (ktorá je najlepším priateľom mladého aktívneho človeka - skauta). A potom sa letné prázdniny prevalili cez zenit, prišiel prvý august, a čuduj sa svete - na lúke nás najprv bolo jedenásť, už nás je len šesťdesiat. Aj keď sa tomu dalo len ťažko uveriť, tábor sa skutočne začal.

Samozrejme, ako správni vedúci sme si neužívali stavanie tábora celé sami, ale dobrosrdečne sme nechali trochu roboty aj deckám. Popri zušľachťujúcich činnostiach typu stavania postelí a zatĺkania kolov sa deti dozvedeli, že je najvyšší čas ochočiť si svojho pokémona a zapojiť sa do Veľkého turnaja, ktorý sa má vraj konať už o týždeň! Veru tak, vážení, už na druhý deň sa po rozdelení do tímov a dávke teambuildingu mladí hrdinovia zoznámili so svojimi pokémonmi (pasujúcimi sa s parádnymi prevlekmi) a priučili sa princípom fair-play. V táborisku sme si postavili obrovský GYM (čítaj džem) a každý večer sme sa pri ňom oddávali veselému boju na život a na omráčenie medzi pokémonmi z rôznych tímov, takže nevinný divák mohol prihliadnuť bombastickým súbojom ikonických príšeriek z tímov Ohňa, Vody, Zeme, Vzduchu a Elektriny. Nuž také boli naše večery v objatí prírody.

Hneď v piatok sme však zistili, že sme minuli posledné peniaze na raňajkové pečivo, takže bol čas dať deťom zarábať pokeš vo Veľkej obchodovačke. Aby to ale nebolo jednoduché, zjavil sa Raketový tím (ktorý útočí rýchlosťou svetla), a toto notorické trio zloduchov aj bez pomoci diabolského doktora Eggmana okradlo deti o slušnú kôpku peňazí. Mladí tréneri sa však nevzdali a naša finančná situácia bola k večeru opäť stabilná.

Cez víkend tréneri nepoľavili a okrem zvyčajných súbojov pokémonov sme lovili veľkých a ťažkých pokémonov, nie nepripomínajúcich bizóny. Pro prebúraní bizónovej vrstvy sme prekonávali rekordy v ako športových, tak aj mentálnych výkonoch, a k tomu sme si ešte stihli vyrobiť nádherné personalizované tričká. Večery nám spestrili či už táborák plný neviazanej zábavy, alebo originálna relácia Piati proti piatim, ktorá opakovane dokázala, že mäsko s ryžou je cennejšie ako zlato.

V pondelok sme však deti prekabátili (aj keď si tak či onak museli privstať). Prekabátili sme ich doslova, keďže na celodenný výlet je vždy fajn zobrať si niečo nepremokavé a predpovede počasia pod Tatrami nie sú dvakrát spoľahlivé. Vyraziť (približne) za úsvitu, vrátiť sa pri západe Slnka - niet lepšej odmeny v živote skauta. Okrem prekrásnych výhľadov a chutného chlebíka sme na vrchu Slemä preskúmali trosky transportného lietadla, ktoré tam spadlo roku 1944, čo zanechalo patričný dojem. Hoci náš zostup bol tiež celkom drsný, našťastie žiadne dieťa v lese nehavarovalo a šťastlivo sme sa vrátili do táboriska v plnom počte.

Na druhý deň sa ale karta obrátila - kým my sme doposiaľ žmýkali sily z mládeže, teraz mládež žmýkala sily z nás. A ako sa do toho pustili! Celé doobedie sme my vedúci museli športovať, behať, skákať a prekonávať bláznivé rekordy. A kto odmietol, čakali ho kliky. Takto sme si na seba ušili vreco. Dostalo sa nám vlastnej medecíny. A ešte k tomu sme sa presvedčili, že naši zverenci raz budú vynikajúcimi vedúcimi.

V stredu sme sa vydali stopovať vzácnych pokémonov, ktorí sa vraj túlali okolo táboriska. Táto skutočná skúška skautskej praxe bola odmenená finálnymi prírastkami do nášho zoskupenia pokémonov. Potom ale vyšlo najavo, že diabolský doktor Eggman v spolupráci s Raketovým tímom otrávil všetkých pokémonov, čo sa prejavilo na ich znížených schopnostiach - mentálnych aj fyzických. Mladí tréneri sa teda museli pustiť do vyčerpávajúcej úlohy naučiť pokémonov opäť fungovať ako predtým. Po úspešnej drezúre sme sa začali chystať na tú dlho očakávanú udalosť - POKÉFEST. Noc bola tú noc akoby dvakrát taká dlhá, až natoľko som sa nevedel dočkať. Ale Slnko aj vychádza, a zrazu to bolo tu - girlandy, kostýmy, hry, zábava - POKÉFEST. A bol fest dobrý a plný pokémonov, ako sa patrí. Len jeden moment bol trochu napätejší - zničoho-nič sa zjavil Raketový tím, zarecitoval nejakú básničku a začal sa nám vyhrážať, že budeme ešte banovať. Ale kto by uprostred virvaru, ktorým je POKÉFEST, počúval takú bandu druhotriednych lotrov? Nebol čas zaoberať sa hrozbami, lebo poobede nastala najdôležitejšia udalosť tábora, zlatý klinec POKÉFESTU - tradičný Veľký turnaj. Bolo to náročných niekoľko hodín, avšak nuda nás obišla zďaleka. Turnaj mal niekoľko favoritov, a až do poslednej sekundy nebolo jasné, kto zvíťazí - avšak napokon, aj napriek ťažkostiam a prekážkam, dokázal Elektrický tím, že si zaslúžia prvenstvo, a bolo rozhodnuté. Sláva víťazom, česť porazeným - a cti teda bolo vo Veľkom turnaji neúrekom. Ako komentátor potvrdzujem, že každý jeden účastník, či už tréner alebo pokémon, dal do toho všetko a bojoval udatne.

Piatok bol, priznávam, trochu mätúci. Stavala sa pyramída, hoci sme nič nebudovali, plánovala sa stratégia proti Rakeťákom, hoci sme ich napokon zastrašili tak, že sa ani neukázali, a hlavne sa pripravoval slávostný táborák, čo bola taká makačka, že niektoré deti z toho boli zmätené - a aj zmetené - až celkom k zemi. Táborák sa však - zásluhou všetkých - konal v plnej sláve. Vystúpenia, scénky, gitarovanie, zábava, motivačné jedlo, vyhodnotenie hier, zaslúžené ocenenia skautom a skautkám - bola to, ako napokon vždy, nezabudnuteľná udalosť. Ale hoci aj posunutá, večierka príde napokon vždy, a spánok sme veru potrebovali. Ďalšie dva dni sme totiž strávili balením tábora, čo vôbec nebolo ani nudné, ani nezáživné. Do tejto čarovnej činnosti sa čestne zapojili aj tí najmenší, a aj napriek nejakej hnusobe, ktorá sa po tábore rozmohla a skolila spústu šikovných starších skautov, podarilo sa nám úspešne všetko naložiť na správne dopravné prostriedky a dotrmácať sa späť do Bratislavy.

Bolo to veru zvláštnych jedenásť nocí. Na chvíľu sme zabudli na COVID, telefóny, prijímačky, fádnu rutinu postkaranténnych domovov, a namiesto toho sme sa mocovali s neposlušnou poľnou kuchyňou, hustým dažďom, ktorý sa neraz vynoril takrečeno nad posteľou, hygienicky vyhovujúcimi, no stále na prevádzku náročnými latrínami, a fúrou iných čakaných aj nečakaných výziev, ktoré na druhom brehu od civilizácie striehnu na každom kroku. V tom, aký bol náš tábor nepravdepodobný, a predsa podarený, náročný, a predsa príjemný, obávaný, a aj tak dlho očakávaný, je pre mňa niečo surreálne. Už sa neviem dočkať na budúci rok.

~Brat Dvojka


Tábor Vavrišovo 2020

Tábor Vavrišovo 2020


Základné informácie

Prihlasovanie

Pri odchode na tábor na stanicu treba priniesť tlačenú prihlášku, potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti. Odovzdanie týchto troch kompletne vyplnených a podpísaných dokumentov je povinné, inak dieťa nebude pripustené na tábor (špeciálne nie v tomto roku).

Kto tak ešte neurobil, je potrebné zaplatiť účastnícky poplatok

– na zborový účet:
– alebo v hotovosti na družinovkách
IBAN: SK15 8330 0000 0023 0141 7167
Správa pre príjemcu: tabor2020 Meno Priezvisko

Prihlásiť sa na tábor je možné do 13. júna 2020. Do tohto dátumu treba urobiť 2 veci:

1. vyplniť ePrihášku

– POZOR: je potrebná vlaková preukážka (platná v čase tábora)
– vyplnenie ePrihlášky je záväzné

ePrihláška na tábor

2. zaplatiť účastnícky poplatok

– na zborový účet:
– alebo v hotovosti na družinovkách
IBAN: SK15 8330 0000 0023 0141 7167
Správa pre príjemcu: tabor2020 Meno Priezvisko

Ak je to aspoň trochu možné, posnažte sa prosím, aby sa vaše dieťa mohlo zúčastniť celého tábora.

Tlačená prihláška s podpisom, potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti, sa bude odovzdávať až na stanici pri odchode na tábor. Odovzdanie tlačenej a kompletne vyplnenej prihlášky spolu s potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti je povinné.

Kuchárska škola

Keďže sa na tábore varí pod velením kuchára a každý deň mu pomáha na to určená služba pozostávajúca z detí a vedúcich, pripravili sme súbor úloh, tzv. Kuchársku školu, ktorú by mali pred táborom splniť. Kto tak už urobil pred rokom, ďalšia prax mu len pomôže :). Kuchárska škola má dve úrovne: Vĺčatá a Včielky by mali mať splnený prvý stupeň, ostatné družiny aj druhý.

Táborová infobrožúra

Spísali sme pre vás do detailov všetky potrebné informácie do tejto táborovej infobrožúry. Prosíme o pozorné prečítanie 🙂

Tábor finančne podporil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy cez Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity


Boj proti koronavírusu a nude

Milý skaut, milá skautka,
držíš pred sebou zoznam úloh, ktoré Ťa budú sprevádzať nasledujúce dva týždne. Rozhodli sme sa tento program vytvoriť, aby sme ti pomohli tráviť tvoj voľný čas doma v bezpečí a zároveň, aby si sa nenudil/a. V každej vekovej kategórii bude udelená výhra najlepšiemu bojovníkovi/bojovníčke proti koronavírusu a nude. Na to, aby si sa ňou mohol/a stať, musíš splniť všetky povinné úlohy. Počet voliteľných úloh je na tebe, ale nezabudni, že ten, kto splní najviac úloh, vyhráva. Úlohy si kontroluješ sám/a na svoju vlastnú česť, veď už máš svoj vek.

Pri plnení úlohy sa odfoť (najlepšie so skautskou šatkou) a fotku pošli svojmu radcovi/radkyni alebo na mail korona@110zbor.sk.

Zoznam úloh nájdeš nižie. Vytlač si ho a splnené úlohy si vyčiarkni. Tento zoznam potom odovzdáš svojmu radcovi/rakyni, takže si to prosím znač poriadne. Tak hor sa do plnenia!

Ako sa mám chrániť

Najlepšie je sa chrániť samozrejme rúškom, ostať doma a pravidelne si umývať ruky. Neodporúča sa ani hromadné stretávanie s inými osobami a v prípade, že si bol/a v kontakte s osobou, ktorá sa len pred nedávnom vrátila zo zahraničia, odporúča sa ostať doma a pravidelne si kontrolovať teplotu.
Určite si pozri sériu videí od Úradu vlády Slovenskej republiky:


Tábor Vavrišovo 2019

Tábor Vavrišovo 2019


Základné informácie

Prihlasovanie

Pri odchode na tábor je potrebné priniesť na stanicu vyplnenú a podpísanú prihlášku a prehlásenia:

Prihlásiť sa na tábor je možné do 31. mája 2019. Do tohto dátumu treba urobiť 2 veci:

1. vyplniť ePrihášku

– POZOR: je potrebná vlaková preukážka (platná v čase tábora)
– vyplnenie ePrihlášky je záväzné

ePrihláška na tábor

2. zaplatiť účastnícky poplatok

– ideálne v hotovosti na družinovkách
– alebo na zborový účet:
IBAN: SK15 8330 0000 0023 0141 7167
Správa pre príjemcu: tábor2019 Meno Priezvisko

Ak je to aspoň trochu možné, posnažte sa prosím, aby sa vaše dieťa mohlo zúčastniť celého tábora.

Tlačená prihláška s podpisom, potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti, sa bude odovzdávať až na stanici pri odchode na tábor. Odovzdanie tlačenej a kompletne vyplnenej prihlášky spolu s potvrdením od lekára a vyhlásením o bezinfekčnosti je povinné.

Kuchárska škola

Keďže sa na tábore varí pod velením kuchára a každý deň mu pomáha na to určená služba pozostávajúca z detí, na ktoré dohliadajú vždy dvaja roveri a kuchár, pripravili sme súbor úloh, tzv. Kuchársku školu, ktorú by mali pred táborom splniť. Kto tak už urobil pred rokom, ďalšia prax mu len pomôže :). Kuchárska škola má dve úrovne: Lentilky, Dikobrazi, Horalci a Vĺčatá by mali mať splnenú aj ľahšiu aj ťažšiu úroveň. Makrónkam stačí prvý stupeň.

Táborová infobrožúra

Spísali sme pre vás do detailov všetky potrebné informácie do tejto táborovej infobrožúry. Prosíme o pozorné prečítanie 🙂

Tábor finančne podporil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy cez Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity