Plánovanie tohtoročného tábora sa začalo skoro rok pred jeho uskutočnením, keď sme vybrali miesto v okolí Oravskej Lesnej a určili dátum tábora na 6.-20.7.2013. Plánovanie programu a zabezpečovanie nákupov a materiálov prebiehalo dva mesiace pred samotným začiatkom tábora. Bolo si treba určiť a pripraviť denný program, jedálny lístok, ako aj samotné etapy na tému Leonardo da Vinci, skontrolovať potrebné vybavenie, vyriešiť dopravu detí a prepravu materiálu. Takisto bolo potrebné kúpiť všetky nástroje a iné vybavenie potrebné k normálnemu behu tábora.

O stavanie tábora sa postarala skupina vedúcich a roverov niekoľko dní pred oficiálnym začiatkom tábora, ktorí postavili všetky potrebné táborové stavby ešte pred príchodom skautov a vĺčat. Všetci účastníci tábora spali v stanoch típí alebo v turistických stanoch. Pre skladovanie potravín sme používali chatu, ktorá bola veľmi blízko táboriska.

Počas tábora sme hrávali netradičné, no veľmi obľúbené športové hry ako lakros, ringo, indiaca a bejzbal, ktoré si máme možnosť zahrať najmä na letnom tábore. Takisto sme postavili lanovú dráhu, na ktorej sa mohli deti voziť. Etapová hra bola určená pre vĺčatá a skautov (do veku 15 rokov), ktorým sme priblížili umeleckú tvorbu, dobu v ktorej Leonardo da Vinci žil, a jeho ostatné výtvory a vynálezy. Vedúci a roveri (starší skauti) mali svoj vlastný program (okrem toho, že organizovali etapovú hru Leonardo da Vinci).

Dva týždne strávené uprostred oravskej prírody dali duševný pôžitok aj nám vedúcim, ale hlavne deťom, ktoré boli na tábore prvý krát. Deti sa podučili v skautskej praxi (poznávaniu rastlín, stromov, živočíchov, ochrane prírody, taborníctvu, zakladaniu ohňa a jeho kontrole (na miestach na to určených). Deti ocenili varenie jedla v prírodných podmienkach, pumpovaie vody zo studne, kúpanie v potoku, bývanie v stanoch, prežitie drsného oravského počasia (v noci teploty klesali aj na 5 st.Celzia), prežitie letných búrok v stanoch s následným sušením mokrých vecí. Dvojtýždňový pobyt v divočine ukázal deťom, ako žiť a prežiť v prírodných, mimomestských podmienkach a zároveň si dokázali svoju odvahu, zdatnosť a silu. Okrem zábavných a náučných činností bol však zabezpečený aj plynulý chod tábora, s ktorým súvisel hlavne chod kuchyne, zásobovanie, stavebné práce a iné. Pri týchto činnostiach boli podľa možnosti a veku zapájané aj deti, ktorých sme sa takto snažili povzbudzovať pri práci a pomoci v rámci vlastnej komunity.

Radoslav Zeman

Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka finančnej podpore – grantu z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.