Jednou z tradícií nášho zboru je roznášanie Betlehemského Svetla na Štedrý deň a tak ani tento rok sme neváhali, či sa do tejto akcie pustiť. Pomerne skoré ranné vstávanie nám neuľahčil ani pohľad von oknom a pri pomyslení na Vianoce bez snehu, by sme najradšej zaliezli naspäť do postele. Stretli sme sa ráno pred vajnorským kostolom, kde sme sa rozdelili do malých a šikovných skupín, zvyčajne po 5 ľudí. Po udelení požehnania pánom farárom otcom Petrom sme sa vydali priniesť Betlehemské svetlo medzi vopred prihlásených ľudí, ktorí nás s očakávaním príchodu malého Ježiška vrelo prijali. V každej domácnosti sme zaspievali vianočnú koledu a zapriali veľa požehnania, zdravia, šťastia a lásky vo forme niekedy vtipne znejúcich, rýmujúcich sa veršoch. V mnohých domácnostiach nás dokonca aj pohostili a ponúkli trošku uzimeným skautom vianočné koláčiky a malinovku. Roznášanie Betlehemskeho svetla bolo tradične spojené so zbierkou pre Dobrú Novinu, ktorá z peňazí vyzbieraných v roku 2013 podporila projekty v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii a Ugande.  Týmto spôsobom máme možnosť menším skautom poukázať na africké deti, ktorým častokrát v živote chýba mnoho pre nás bežných vecí. Po navštívení domácností, ktorých bolo tento rok 84 sa vyzbierané peniaze zrátali a odniesli do sídla Dobrej Noviny. Myslím, že toto je pekná tradícia, ktorá má každý rok svoje vianočné čaro a v spojení so službou ľuďom, zbierkou pre Afriku, nám dáva možnosť ideálne využiť čas na Štedrý deň.

Pavol Kadlic