Téma tohtoročnej etapovej hry na tábore bola kolonizácia neznámych území. Všetci sme sa prvý deň doplavili do neznámej krajiny a začali sme kolonizovať. Hrami sme spoznávali prírodu či živočíchy v nej. Hrali sa rôzne zvieracie hry – lovenie orlích vajec z hniezd, chytanie bizónov a v týchto hrách sa vždy veľa nabehalo a nesmel chýbať obchodník, ktorý všetko vykupoval. Keďže vĺčatá odchádzali z tábora skôr, mali sme pripravené čiastočné ukončenie hry, kde sme našli dlho hľadaných banditov. Posledný večer sme mali oslavu pre deti v típí stane. Hra potom pokračovala v menšom počte aj bez vĺčat. Ukončená bola uzmierením s indiánskym kmeňom, ktorý požadoval, aby sa kolonizátori správali lepšie k prírode a svojmu okoliu a tým si deti a mládež uvedomili potrebu ochrany prírody a šetrného správania sa k okoliu, v ktorom žijú, čo bolo hlavným cieľom etapovej hry. S indiánmi sme oslavovali pri poslednom táboráku. Posledný deň už bolo len treba zbaliť tábor. Našťastie nám svietilo slniečko a teda všetko išlo rýchlo. Všetci sme sa už tešili domov, ale boli sme aj smutní, že sa tábor už končí, ale naplnení super zážitkami sme sa všetci tešili na nový skautský rok a čo nás v ňom čaká…

Ten, kto nebol na tábore si môže táborovú atmosféru aspoň trošku priblížiť fotkami, a pre ostatných sú to krásne spomienky.

Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka finančnej podpore – grantu z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.