Jedna tohtoročná decembrová sobota sa niesla v znamení veľkých zborových zmien a plánov. Po dlhom čase na jeden celý deň a noc  patrila klubovňa len nám, vodcom. Za tento skvelý nápad (vodcovskej prespávačky) vďačíme najmä našim trom roverom Tomášovi, Radovi a v neposlednom rade sestre Chales :), ktorí sa v dňoch 22. až 24.11.2013 zúčastnili motivačno-vzdelávacieho kurzu v Skautskom dome v Banskej Štiavnici.  Po víkende plnom zaujímavého programu sa  rozhodli podeliť sa s nami ostatnými o nové podnety a skúsenosti, ktoré tam získali.

Už v spomínaný sobotný podvečer dňa 7.12.2013 sme sa postupne od 16tej hodiny zlietavali do našej útulnej klubovne. Na (nielen) moju veľkú radosť prišli všetci starší i mladší vodcovia. V plnej zostave sa mohol začať program, ktorý viedol k zhodnoteniu súčasného stavu 110. zboru a neskôr nápadom a podnetom na zlepšenie jeho fungovania.

Dovolím si, za všetkých zúčastnených, zhodnotiť večer za veľmi podnetný, ktorý okrem plodnej práce a riešenia vážnych zborových tém, priniesol aj mnoho zábavy a radosti. Starostlivo pripravený program viedol  k utuženiu roverského ducha a vzniku skvelých nápadov. Po „pracovnej“ porade sme si zahrali chodbový jednooký hokej, ktorého víťaza nepozná ani sám Pán Rozhodca :).

Prekvapením večera bola úžasná večera s narodeninovou oslavou nášho skvelého zborového vodcu Tomáša, ktorému týmto ďakujeme za všetku starostlivosť a trpezlivosť a prajeme mu veľa úspešných krokov v súkromnom, pracovnom i vodcovskom počínaní.

Po vrúcnych blahoželaniach a oslave plnej jedla, dobrej nálady a rozhovorov sa večer v príjemnom duchu novej motivácie preklopil do noci a skorého rána.

Denisa Slávová