Tábor Liptovská Anna 2018

Tábor Liptovská Anna 2018


Základné informácie

Prihlasovanie

Pri odchode na tábor je potrebné priniesť na stanicu vyplnenú a pospísanú prihlášku a prehlásenia:

Prihlasovanie na tábor je možné do 31.5.2018. Do tohto dátumu treba urobiť 2 veci:
– vyplniť ePrihlášku
– zaplatiť účastnícky poplatok (ideálne v hotovosti na družinovkách)
Cena tábora zostáva znížená iba pri splnení oboch krokov do 31. mája. Chceli by sme vás poprosiť o včasné kompletné prihlásenie, aby sme nemali starosti počas skúškového obdobia. Vyplnenie ePrihlášky je záväzné. Tlačená prihláška s podpisom spolu s potvrdeniami sa bude odovzdávať až na stanici pri odchode na tábor.

ePrihláška na tábor

Infobrožúra

Všetky dôležité informácie sme pre vás spísali do infobrožúry.

Kuchárska škola

Keďže na tábore pod velením kuchára varia a pripravujú stravu aj deti, pripravili sme súbor úloh, tzv. Kuchársku školu, ktorú by mali pred táborom splniť. Kuchárska škola má dve úrovne, starší (Horalci, Dikobrazi, Makrónky, vĺčatá), by mali mať splnenú aj ľahšiu aj ťažšiu úroveň, včielkam stačí prvý stupeň. Kto tak už urobil pred rokom, ďalšia prax mu len pomôže :).

Údaje k platbe

Účastnícky poplatok prosíme zaplatiť v hotovosti na družinovkách. V prípade, že tak urobiť nemôžete, účastnícky poplatok môžete poslať na náš nový zborový účet:

IBAN: SK15 8330 0000 0023 0141 7167

Správa: TÁBOR Meno Priezvisko

Tábor je finačne podporil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy cez Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.


2% z dane za rok 2018

Milí rodičia a priatelia, po prvýkrát nás môžete podporiť pomocou 2% z Vašich daní. Keďže je to náš prvý rok využívania tejto možnosti podpory, 2% zbierame cez náš spriatelený 104. zbor Bratislava-Ružinov. Nižšie nájdete predvyplnený formulár Vyhlásenia o poukázaní 2%, ktorý sa odovzdáva na daňový úrad spolu s Potvrdením o zaplatení dane.

Budeme od Vás navyše (oproti štandardnému poukázaniu 2%) potrebovať kópiu/sken vyplneného Vyhlásenia o poukázaní 2%. Takisto potrebujeme, aby ste vo Vyhlásení nechali zašrktnutý súhlas so zverejnením svojho mena príjemcovi. Je to z toho dôvodu, že nie je nijaký spôsob, ako priradiť  jednotlivé príspevky k menám a teda 104. zbor nemá možnosť zistiť, aká suma z príspevkov patrí nám a preto potrebujeme takto vaše príspevky popárovať.

 

Podrobný postup poukázania 2% z dane

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a)  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
5. Zaškrtnite (označte X)) v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

6. Pošlite nám sken Vyhlásenia (krok navyše, aby sme mohli identifikovať vaše príspevky pre náš zbor).
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Skautské adventné trhy vo Vajnoroch

Skautské adventné trhy 2. decembra 2017 od 14:30 do 19:00 v skautskej klubovni na Šaldovej 2

Pozývame všetkých zažiť pravú skautskú atmosféru a podporiť nás kúporu ručne robených vianočných ozdôb z prírodných materiálov alebou kúpou domácich sirupov.

Čo návštevníci u nás budú môcť:

- vyskúšať si základné skautské zručnosti,
- posedieť pri čaji, káve a koláčiku v našej čajovni
- spýtať sa nás o čom je skauting vo Vajnoroch
- dozvedieť sa o histórii skautingu vo Vajnoroch od miestnych oldskautov
- podporiť nás kúpou prírodných vianočných ozdôb či domácich sirupov
- zaspomínať si s nami na uplynulý rok počas prezentácie fotiek z množstva našich akcií

Sledujte udalosť na facebooku https://www.facebook.com/events/2090300311202661/

Podujatie je otvorené pre verejnosť.